TYFU GYDA'N GILYDD

Presgripsiynu Cymdeithasol yn y Coetir: Prosiect Llesiant Coetir i Blant a Phobl Ifanc – Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Three young people building a fire in a woodland. They are smiling and enjoying the activity.

 

Cefnogi plant a phobl ifanc ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot sydd naill ai yn cael trafferth gydag addysg prif lif, neu nad ydynt yn rhan o addysg prif lif, er mwyn iddynt gael profiad o ddysgu a datblygiad personol yn yr awyr agored. Mae’n dileu rhwystrau er mwyn helpu unigolion i deimlo’n rhydd ac yn gyfforddus i ddysgu mewn ffordd newydd. 

CYMRYD RHAN 

Cofrestrwch â ni, ac fe gysylltwn â chi er mwyn eich hysbysu ynghylch sut allwch gymryd rhan yn ein sesiynau llesiant coetir am ddim. 
Plant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed, cofrestrwch yma. 
Oedolion sy’n gofalu amdanynt (dros 25 oed), cofrestrwch yma.  

CWRDD Â’R TÎM 


Gemma Barnes 
Swyddog Datblygu Prosiect Llesiant Coetir (Plant a Phobl Ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe) 
[email protected] 

@CoedLleolYouth

@CoedLleolYouth