DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Prosiect Adfer Mawndiroedd

Mae’r Prosiect Adfer Mawndiroedd yn adfer ardaloedd o fawndir hanesyddol rhwng Castell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf, yn creu cynefin ar gyfer rhywogaethau prin sy’n diflannu fel llygod y dŵr a’r ehedydd. Mae’n canolbwyntio ar bron i 6700 hectar o dirlun, yn cynnig cyfleoedd newydd i bobl ddarganfod y cyfoeth o dreftadaeth naturiol a diwylliannol mae'r ardal yn ei chynnig.

Mae Coed Lleol yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Castell-nedd Port Talbot i gyflwyno’r prosiect, gyda chyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

ARDAL Y PROSIECT


Edrychwch ar ein map prosiect isod. A ydych chi'n byw yn ardal ein prosiect? Byddem wrth ein bodd pe baech yn cymryd rhan

SUT I GYMRYD RHAN


Yn ystod Covid-19, rydym wedi bod yn gweithio ar-lein i helpu pobl i gysylltu â natur a choetiroedd adref yn eu hardal leol (cliciwch yma i ddysgu mwy am sut y gallwn ni eich helpu chi). Rydym yn gweithio ar ddychwelyd i'r goedwig yn ddiogel cyn gynted â phosibl. Gwiriwch yn ôl yma ac ar ein tudalen Facebook am ddiweddariadau.

CWRDD Â’R TÎM 


 

Katie Barrett
Swyddog Iechyd a Lles Cymunedol 
[email protected]
07526103376
01654 700061 ext. 4

Dilynwch ni


 

@LostPeatlands

NEWYDDION


Edrychwch ar ein Tudalen Newyddion am fwy o hanesion Coed Lleol (Small Woods Wales).


 

Latest Coed Lleol events

Neath | Friends of Craig Gwladus Events

  • Craig Gwladys Woods
more...

AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Anglesey | Weekly Walking Group

  • 07 May 2021
Weekly walking group meeting in different locations across Anglesey. more...

87291692 140703910749170 296604943903621120 n v2

Dolgellau | Grŵp coetir misol

  • Dolgellau
  • 13 May 2021
Join our monthly woodland group in Dolgellau every second Thurs of the month. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...
Cyrsiau
DSCN2441

Timber Measuring

  • Cashel Forest Trust, Rowardennan, Glasgow, G63 0AW
  • 25 Feb 2022 - 25 Feb 2022
The course is designed to provide woodland owners, managers, agents and contractors the ability to calculate accurately timber volumes in standing trees, woodland compartments and road side stacks. more...