DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Prosiect Adfer Mawndiroedd

Mae’r Prosiect Adfer Mawndiroedd yn adfer ardaloedd o fawndir hanesyddol rhwng Castell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf, yn creu cynefin ar gyfer rhywogaethau prin sy’n diflannu fel llygod y dŵr a’r ehedydd. Mae’n canolbwyntio ar bron i 6700 hectar o dirlun, yn cynnig cyfleoedd newydd i bobl ddarganfod y cyfoeth o dreftadaeth naturiol a diwylliannol mae'r ardal yn ei chynnig.

Mae Coed Lleol yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Castell-nedd Port Talbot i gyflwyno’r prosiect, gyda chyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

ARDAL Y PROSIECT


Edrychwch ar ein map prosiect isod. A ydych chi'n byw yn ardal ein prosiect? Byddem wrth ein bodd pe baech yn cymryd rhan

SUT I GYMRYD RHAN


Yn ystod Covid-19, rydym wedi bod yn gweithio ar-lein i helpu pobl i gysylltu â natur a choetiroedd adref yn eu hardal leol (cliciwch yma i ddysgu mwy am sut y gallwn ni eich helpu chi). Rydym yn gweithio ar ddychwelyd i'r goedwig yn ddiogel cyn gynted â phosibl. Gwiriwch yn ôl yma ac ar ein tudalen Facebook am ddiweddariadau.

CWRDD Â’R TÎM 


 

Katie Barrett
Swyddog Iechyd a Lles Cymunedol 
[email protected]
07526103376
01654 700061 ext. 4

Dilynwch ni


 

@LostPeatlands

NEWYDDION


Edrychwch ar ein Tudalen Newyddion am fwy o hanesion Coed Lleol (Small Woods Wales).


 

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

  • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

  • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

  • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
thumbnail image001

Spoon Carving

  • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
  • 13 Aug 2022 - 13 Aug 2022
Spoon carving is a great way to start carving and to learn about the properties of wood. Each spoon is completely unique and they make great presents! more...