TYFU GYDA'N GILYDD

Prosiect Adfer Mawndiroedd

Mae’r Prosiect Adfer Mawndiroedd yn adfer ardaloedd o fawndir hanesyddol rhwng Castell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf, yn creu cynefin ar gyfer rhywogaethau prin sy’n diflannu fel llygod y dŵr a’r ehedydd. Mae’n canolbwyntio ar bron i 6700 hectar o dirlun, yn cynnig cyfleoedd newydd i bobl ddarganfod y cyfoeth o dreftadaeth naturiol a diwylliannol mae'r ardal yn ei chynnig.

Mae Coed Lleol yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Castell-nedd Port Talbot i gyflwyno’r prosiect, gyda chyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

ARDAL Y PROSIECT


Edrychwch ar ein map prosiect isod. A ydych chi'n byw yn ardal ein prosiect? Byddem wrth ein bodd pe baech yn cymryd rhan

SUT I GYMRYD RHAN


Yn ystod Covid-19, rydym wedi bod yn gweithio ar-lein i helpu pobl i gysylltu â natur a choetiroedd adref yn eu hardal leol (cliciwch yma i ddysgu mwy am sut y gallwn ni eich helpu chi). Rydym yn gweithio ar ddychwelyd i'r goedwig yn ddiogel cyn gynted â phosibl. Gwiriwch yn ôl yma ac ar ein tudalen Facebook am ddiweddariadau.

CWRDD Â’R TÎM 


 

Katie Barrett
Swyddog Iechyd a Lles Cymunedol 
[email protected]
07526103376
01654 700061 ext. 4

Dilynwch ni


 

@LostPeatlands

NEWYDDION


Edrychwch ar ein Tudalen Newyddion am fwy o hanesion Coed Lleol (Small Woods Wales).