DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Coedwigaeth Gymdeithasol i Gyfranogwyr

Llesiant ym Myd Natur


 
Mae treulio amser mewn coetir wedi'i brofi i leihau cyfradd y galon a phwysau gwaed, lleihau'r hormon straen a gynhyrchir, rhoi hwb i'r system imiwnedd a gwella teimladau o lesiant yn gyffredinol. Mae cemegyn sy'n cael ei ryddhau gan goed a phlanhigion, o'r enw ffytoncidau, yn rhoi hwb naturiol i'r system imiwnedd. Mae astudiaethau cadarn a helaeth yn awgrymu bod cyswllt pendant rhwng treulio amser yn yr awyr agored a llesiant corfforol a meddyliol gwell.

Gan gydnabod y buddion sydd i'w cael wrth dreulio amser mewn coetir, ymgorfforodd llywodraeth Japan 'Ymlacio yn y Goedwig' yn ei rhaglen iechyd y cyhoedd 30 mlynedd yn ôl. Heddiw, mae llywodraeth Prydain a'r GIG yn dechrau cydnabod nodweddion holistig buddiol y byd natur ac yn hyrwyddo ei ddefnydd mewn cymunedau.

Pobl mewn Byd Natur


Mae ein prosiectau Coed Lleol ledled Cymru, a'n prosiect Build a Bench yn Swydd Amwythig wedi'u dylunio i weithio mewn harmoni â'r buddion naturiol i'n cyrff sy'n cael eu cynnig gan fyd natur.
Yn ogystal, credwn fod ein rhyngweithiadau â bodau dynol eraill yn hanfodol i'n llesiant. Dyma pam ein bod yn cynnal sesiynau i grwpiau sy'n canolbwyntio ar weithgareddau natur mewn coetiroedd. Rydym wedi dylunio pob sesiwn i ddatblygu hunanhyder, hunan-barch a rhyngweithiad cymdeithasol.

Rydym yn cynnig cyfleoedd i roi cynnig ar sgiliau newydd a dysgu rhai newydd, megis:

 • Cynnau tân
 • Sgiliau coetiroedd
 • Adnabod natur
 • Chwilota
 • Coginio ar dân gwersyll
 • Crefftau natur
 • A llawer mwy!
 • Rydym yn cynnig sesiynau sydd ar gael i deuluoedd ac oedolion. Beth am gysylltu â ni a rhoi cynnig ar un ohonynt?

Dewch o hyd i sesiwn mewn coetir yn lleol i chi yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ynghylch y prosiect Build a Bench yn Swydd Amwythig 

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

 • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

 • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

 • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

 • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

 • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
thumbnail image001

Spoon Carving

 • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
 • 13 Aug 2022 - 13 Aug 2022
Spoon carving is a great way to start carving and to learn about the properties of wood. Each spoon is completely unique and they make great presents! more...