TYFU GYDA'N GILYDD

Mae arnom angen eich barn!

Cymerwch ran ac enillwch!

Cwblhewch yr arolwg byr hwn i gymryd rhan mewn raffl i ennill ‘profiad Coetirol gyda Dyfi Donkeys’ ar eich cyfer chi a hyd at 3 o bobl eraill!

Cliciwch yma i fynd i mewn

Eich Iechyd, Natur ac Ysbyty Cymunedol Bro Ddyfi

Mae tystiolaeth yn dangos bod natur yn gwella ein hiechyd meddyliol, yn cynyddu ein disgwyliad oes, ac yn lleihau’r tebygolrwydd o glefydau cronig.

A all Ysbyty Cymunedol Bro Ddyfi fod yn hwb ar gyfer gweithgareddau awyr agored yn seiliedig ar fyd natur ar gyfer ei staff a’r gymuned leol, yn ogystal â chanolfan ar gyfer gofal meddygol?

Mae’r ymchwil wedi’i lywio gan staff Ysbyty Cymunedol Bro Ddyfi, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Fforwm Cleifion, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys, Iechyd a Gofal Gwledig Cymru ac eraill.