TYFU GYDA'N GILYDD

Fel rhan o’r gwaith o adfer Coed Taliesin, byddwn yn cwympo nifer fechan o’r coed pinwydd sy’n ymgodi uwchlaw’r safle. 

Mae safle Coed Taliesin wedi’i ddynodi’n safle PAWS (planhigfa ar safle coetir hynafol), ac o’r herwydd byddwn yn dilyn amodau rheoli a luniwyd gan Coed Cadw er mwyn helpu i adfer nodweddion hynafol y coetir. Bydd a wnelo hyn yn bennaf ag adfer lefel y golau dan y canopi, rhyddhau’r is-dyfiant llydanddail a chynnig amodau a fydd yn galluogi planhigion y ddaear i ffynnu. 

Bwriadwn gyflawni hyn trwy deneuo rhywfaint ar y coed conwydd trwchus sy’n creu cysgod. Dim ond nifer fechan o goed y byddwn yn cael gwared â nhw, oherwydd mae angen gwneud pethau’n raddol er mwyn diogelu’r amodau sy’n ffafriol i nodweddion y coetir hynafol. Byddwn yn dewis coed gwannach sy’n llai tueddol i lwyddo, gan adael i’r sbesimenau cryfach ffynnu. Yna, bydd y coed a fydd wedi’u cwympo yn cael eu torri ar y safle er mwyn darparu pren i wella’r coetir ar gyfer ein prosiectau coedwigaeth cymdeithasol, fel y gellir hwyluso mwy ar y sesiynau llesiant cymunedol a gynhaliwn yn rheolaidd yn y goedwig

Os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â [email protected]. 
 

 

Upcoming courses

View all Courses

Restoring 'Lost' Ancient Woodlands

: 27 Jun 2024

: Wapsbourne Wood, Chailey, East Sussex

Join us on this one-day course to learn the basic skills you need to help a woodland thrive and ensure its sustainable future.

MORE & BOOKING

Introduction to Pole Lathe Turning

: 30 Jun 2024

: The Green Wood Centre

Spend a day at the Green Wood Centre learning how to turn fresh green wood on a foot-powered pole-lathe.

MORE & BOOKING

Make a traditional shave-horse

: 13 Jul 2024 - 14 Jul 2024

: The Green Wood Centre

Make your own traditional-style shave-horse using green ash for components and a sawn ash board for the shave-horse body.

MORE & BOOKING

Upcoming Events

15 June

The Emergency First Aid at Work + Forestry is a one-day course that covers the national Emergency First Aid at Work syllabus but goes on to cover the criteria listed by the Forestry Commission /Natural Resources Wales required for workers on their forestry sites.

The course covers severe bleeds, eye injuries, electrocution, Weils disease and ticks, and discusses other challenges for a first aider in the outdoor and forest environment. The training is hands-on and down-to-earth by a very experienced instructor who delivers the course in a relaxed and friendly atmosphere.

Training with Expertise and Integrity

With more than 20 years experience of delivering courses and training, Small Woods courses have gained a reputation for high quality teaching and professionalism.

Most courses take place at the well-equipped Green Wood Centre in

Cyrsiau
DSC 0494

Restoring 'Lost' Ancient Woodlands

  • Wapsbourne Wood, Chailey, East Sussex
  • 27 Jun 2024
Join us on this one-day course to learn the basic skills you need to help a woodland thrive and ensure its sustainable future. more...