TYFU GYDA'N GILYDD

Fel rhan o’r gwaith o adfer Coed Taliesin, byddwn yn cwympo nifer fechan o’r coed pinwydd sy’n ymgodi uwchlaw’r safle. 

Mae safle Coed Taliesin wedi’i ddynodi’n safle PAWS (planhigfa ar safle coetir hynafol), ac o’r herwydd byddwn yn dilyn amodau rheoli a luniwyd gan Coed Cadw er mwyn helpu i adfer nodweddion hynafol y coetir. Bydd a wnelo hyn yn bennaf ag adfer lefel y golau dan y canopi, rhyddhau’r is-dyfiant llydanddail a chynnig amodau a fydd yn galluogi planhigion y ddaear i ffynnu. 

Bwriadwn gyflawni hyn trwy deneuo rhywfaint ar y coed conwydd trwchus sy’n creu cysgod. Dim ond nifer fechan o goed y byddwn yn cael gwared â nhw, oherwydd mae angen gwneud pethau’n raddol er mwyn diogelu’r amodau sy’n ffafriol i nodweddion y coetir hynafol. Byddwn yn dewis coed gwannach sy’n llai tueddol i lwyddo, gan adael i’r sbesimenau cryfach ffynnu. Yna, bydd y coed a fydd wedi’u cwympo yn cael eu torri ar y safle er mwyn darparu pren i wella’r coetir ar gyfer ein prosiectau coedwigaeth cymdeithasol, fel y gellir hwyluso mwy ar y sesiynau llesiant cymunedol a gynhaliwn yn rheolaidd yn y goedwig

Os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â [email protected]. 
 

 

Upcoming courses

View all Courses

Creating Coppice Products

: 25 Feb 2024

: The Green Wood Centre

Spend a day investigating and making a range of coppice products – stakes, binders, wattle hurdles, panels, rustic furniture – from small diameter hazel using traditional hand-tools and techniques.

MORE & BOOKING

Straight Knife Blade Making

: 25 Feb 2024

: The Green Wood Centre

Master the skills of the blacksmith and blade smith and make your own knife.

MORE & BOOKING

Sustainable Woodland Management AIM L3

: 04 Mar 2024 - 06 Mar 2024

A course designed for new or aspiring woodland owners and managers who want to manage their woodlands to balance environmental, economic and social benefits.

Two days of classroom sessions and woodland visits are followed by a practical skills and woodland products day.

MORE & BOOKING

Upcoming Events

15 June

The Emergency First Aid at Work + Forestry is a one-day course that covers the national Emergency First Aid at Work syllabus but goes on to cover the criteria listed by the Forestry Commission /Natural Resources Wales required for workers on their forestry sites.

The course covers severe bleeds, eye injuries, electrocution, Weils disease and ticks, and discusses other challenges for a first aider in the outdoor and forest environment. The training is hands-on and down-to-earth by a very experienced instructor who delivers the course in a relaxed and friendly atmosphere.

Training with Expertise and Integrity

With more than 20 years experience of delivering courses and training, Small Woods courses have gained a reputation for high quality teaching and professionalism.

Most courses take place at the well-equipped Green Wood Centre in

Cyrsiau
DSC 2638

Creating Coppice Products

  • The Green Wood Centre
  • 25 Feb 2024
Spend a day investigating and making a range of coppice products – stakes, binders, wattle hurdles, panels, rustic furniture – from small diameter hazel using traditional hand-tools and techniques. more...